BASIC

Ime poslovnog subjekta
Adresa poslovnog subjekta (Ulica i br., Grad/Opština)